Vi gör nödvändiga läkemedel tillgängliga

Ett Nordiskt specialist läkemedelsföretag

Abcur AB (den nordiska divisionen inom Concordia International) är ett nordiskt specialist läkemedelsföretag med fokus på utveckling, registrering och marknadsföring av läkemedel där det saknas godkända alternativ. Vår målsättning är att göra nödvändiga läkemedel tillgängliga i Norden. Prioriterade terapiområden är beroende, anestesi- och intensivvård samt smärta.

Den 21:a oktober 2015 blev Abcur AB (fd AMCo Norden) en del av det kanadensiska företaget Concordia, genom deras uppköp av AMCo. Concordia International Corp. är en internationell läkemedelskoncern med en diversifierad produktportfölj bestående av mer än 200 patenterade och icke-patenterade läkemedel. Concordia har verksamheten i över 90 länder. Concordia är noterat på TSX och Nasdaq och har sitt huvudkontor i Oakville, Ontario, Kanada.

LÄS MER OM ABCUR


SAMHÄLLSENGAGEMANG

Abcur engagerar sig, läs om våra tankar kring etik, miljö och stöd till hjälporganisationer.

LÄKEMEDELSUTVECKLING

Vårt arbete med utveckling av läkemedel baseras ofta på välkända substanser.
Läs mer om vårt utvecklingsarbete.

KARRIÄR PÅ ABCUR

Abcur är ett företag där varje medarbetare är betydelsefull. Läs mer om att arbeta på Abcur.

OBSERVERA