Vi gör nödvändiga läkemedel tillgängliga

Abcur AB (Nordiska Divisionen inom Concordia International)

Abcur AB ingår i Concordia International, en stor internationell läkemedelskoncern med verksamhet och produkter i över 100 länder och omsätter ca 1 miljard USD.

Abcur fokuserar på utveckling, registrering och marknadsföring av specialläkemedel, såväl receptbelagda som receptfria, i Norden. Prioriterade terapiområden är bl.a. beroendevård, anestesi- och intensivvård, oftalmologi, endokrinologi samt smärtbehandling. För mer information, se sidan Produkter.

Våra produkter tillverkas av certifierade europeiska läkemedelstillverkare. All tillverkning sker i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och EU:s läkemedels- och miljölagstiftning.

Samtliga våra läkemedel är försäkrade via LFF, Läkemedelsförsäkringen. LFF är en unik typ av försäkring för patienter som drabbats av biverkningar i samband med läkemedelsbehandling. Försäkringen omfattar alla som har behandlats med förskrivna läkemedel i Sverige, bl.a. patienter som fått sina läkemedel på ett sjukhus eller i samband med kliniska prövningar.

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag i Sverige. Abcurs medlemskap i LIF säkerställer att vi uppfyller de stränga etiska regler som finns i samarbetet med hälso- och sjukvården.

   
OBSERVERA