Vi gör nödvändiga läkemedel tillgängliga

Ketamin Abcur (ketaminhydroklorid)

Ketamin Abcur injektionsvätska, lösning 10 mg/ml och 50 mg/ml.

Indikationer Ketamin Abcur injektionsvätska, lösning 10 mg/ml och 50 mg/ml.
Induktion och underhåll av anestesi vid diagnostiska och kirurgiska ingrepp, som enda anestetikum eller i kombination med andra anestesimedel. Före anläggandet av eller som komplement till regional anestesi.
 
Sortiment
Ketamin Abcur, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml 10 x 5 ml
Ketamin Abcur, Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml 10 x 5 ml

För fullständig produktinformation var god se www.fass.se.
OBSERVERA